Structuurvisie Havenkwartier Assen

Deel FotoArchiefAssen op:

Het oudste industrieterrein van Assen gaat veranderen. Het wordt een woonwijk waar, volgens de laatste structuurvisie, plaats is voor ruim 600 woningen. 10 procent van de bebouwing wordt gereserveerd als bedrijfsruimte. Aan de Havenkade is ruimte voor zo’n 325 woningen waarvan 40% grondgebonden is. De appartementen bereiken een hoogte van max. 17M. Verder is daar ruimte gereserveerd voor een  ‘beperkte mate van bijzondere horeca’. In de ‘spoordriehoek’ is plaats voor zo’n 300 woningen in compacte bebouwing waarvan 40 procent grondgebonden is. De bedoeling is dat de gemeente de grond verwerft en de bebouwing sloopt. Daarna wordt de grond bouwrijp gemaakt en komen de kavels in de verkoop. Het gaat in de plannen om een publiek – private samenwerking tussen gemeente en marktpartijen.

Er wordt een z.g. Q (quality) Team ingezet voor een organisch verloop van de transformatie met een aanvaardbaar woon – leef- en werkklimaat.