Woningen op Acmesa terrein

Deel FotoArchiefAssen op:

Het voormalige Acmesa terrein langs de Overcingellaan is bouwrijp gemaakt en binnenkort zal worden gestart met de bouw van 77 huurwoningen in de sociale sector en zo’n 35 koopwoningen. December 2022 is een begin gemaakt met het bouwrijp maken; Alle bosschages zijn gesnoeid en alle oude kabels die er nog lagen van Essent en Ziggo zijn verwijderd. De nieuwe kabels krijgen een plekje onder het trottoir.Begin maart 2023 is begonnen met het zandtransport.