Blauwe As

Deel FotoArchiefAssen op:

De Blauwe As staat voor het weer bevaarbaar maken van de voormalige vaarroute door het centrum van Assen. Daarvoor is in het Havenkanaal een nieuwe sluis gebouwd. Op het vaartraject vanaf de Haven tot De Vaart zijn vijf nieuwe (voetgangers) bruggen gebouwd. Ter hoogte van de Sluisstraat is een nieuwe sluis gebouwd. Vanaf augustus 2017 kan je weer met de boot naar het centrum van Assen (2) Blauwe As. Met de boot naar het centrum van Assen – YouTube