Acmesa terrein Assen bouwrijp [video]

Acmesa Terrein Asen bouwrijp [video]
Deel FotoArchiefAssen op:

Op de plek waar vroeger de Acmesa melkfabriek stond, worden 34 moderne woningen gerealiseerd in het gevarieerde plan Acmesa Assen.

Naast de 34 koopwoningen komt er een woontoren (45 meter) met 57 appartementen en een appartementencomplex met 20 appartementen. Deze 77 appartementen worden aangeboden als sociale huurwoningen. December 2022 is een begin gemaakt met het bouwrijp maken; Alle bosschages zijn gesnoeid en alle oude kabels die er nog lagen van Essent en Ziggo zijn verwijderd. De nieuwe kabels krijgen een plekje onder het trottoir. Begin maart 2023 is begonnen met het zandtransport. Daarna werd gewerkt aan de riolering en de ophoging van het terrein. De woningen gaan in juni 2023 in de verkoop.
(woneninacmesa.nl).